2009-09-20

Install languagepack in Windows 7 Professional

http://www.winmatrix.com/forums/index.php?/topic/25539-how-to-enable-mui-language-pack-in-windows-7-professional/

MUI można również zainstalować w wersji Professional znajdującej się
w MSDNAA, wystarczy:

W trybie administratora w CMD wpisać:
DISM /Online /Add-Package /PackagePath:(ścieżka do lp)

Następnie kolejną komendę:
bcdedit /set {current} locale pl-PL

oraz:
bcdboot %WinDir% /l pl-PL

potem w regedit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
usunąć en-US

Restart systemu i mamy polską wersję RTM Pro.

Additional info:

No comments: