2003-12-21

Kazimierz Subieta

http://www.ipipan.waw.pl/~subieta/

Słownik obiektowości (supposedly in Polish):
http://www.ipipan.waw.pl/~subieta/slownik_obiektowosci/hasla_slownika.html (broken link)